2021 - De Lytse Kaptein

Snein 28 novimber Útferkocht!
Sneon 27 novimber
Foar snein-te-middei binne der gjin kaarten mear, wolle jo dochs noch ús prachtige foarstelling sjen, dan kin dat jûn noch. Dêr binne noch wol in pear kaarten foar beskikber! Bestelle kin fia dizze side, ûnder kaartferkeap.


We meie Spylje!!!!!
Moandei 15 novimber
We meie Spylje!!! Mar dêr is neat oan as der gjin publyk is…???? ????????dus net stinne mar hinne! Foarstellings binne mei QR koade…#mearke #theater


Start kaartferkeap De Lytse Kaptein
Snein 31 oktober
Op Moandei 1 novimber om 10.00 oere start de kaartferkeap foar it 13e Mearke "De Lytse Kaptein". Wy hawwe der sin oan, wy hoopje jimme ek!


It Mearke Winsum spilet yn 2021 De Lytse Kaptein!
Moandei 30 augustus
Yn Winsum binne wy los! De earste gearkomste oer it Mearke fan 2021 hat west en we binne starten mei de tariedings foar it Mearke “De Lytse Kaptein”. Sa as bekind koe it Mearke ferline jier net troch gean troch Koroana. Wy witten fansels net krekt hoe as it yn ‘...

lês fierder


We meie Spylje!!!!!
Moandei 15 novimber
We meie Spylje!!! Mar dêr is neat oan as der gjin publyk is…???? ????????dus net stinne mar hinne! Foarstellings binne mei QR koade…#mearke #theater