2018 - Ronja de Rôversdochter

Snein 2 desimber extra foarstelling om 11.00 oere
Moandei 26 novimber
Y.f.m. de grutte belangstelling is der op Snein 2 desimber in extra foarstelling om 11. -oere.


Snein 25 nov. en Sneon 1 des. ek útferkocht!
Freed 23 novimber
Der kin foar dizze beide dagen gjin kaarten mear besteld wurde. Foar freed 30 novimber binne noch plakken beskikber.


Snein 2 desimber 15.00 oere Útferkocht..!
Freed 16 novimber

Mearke Winsum bringt 'belibbingsteater' mei Ronja
Snein 18 novimber
Foar de âlvde kear wurdt der in Sinteklazemearke opfierd yn MFC De Helling te Winsum (Fr.) fan 25 novimber oan't en mei 2 desimber. Dit jier sil “Ronja de Rôversdochter” oer it fuotljocht brocht wurde, nei it boek fan Astrid Lindgren. De Fryske bewurki...

lês fierder


Mearke 2018 bringt Ronja Rôversdochter
Woansdei 24 oktober
Oktober, oer in dikke moanne komt Sinteklaas wer yn it lân. Novimber ek de moanne dat it wer tiid is foar it Mearke Winsum 2018! De 11e kear alwer! Wat spylje wy dit jier? “Ronja Rôversdochter”. Dit jier sille wy spylje “Ronja Rôversdocht...

lês fierder - Meer foto's